Bakit Hindi Masugpo ni Mayor ang Panggagahasa sa Karagatan ng Mulanay?

Anong ginagawa mo Mayor para sugpuin ang illegal fishing sa bayan mo? Tinangka mo bang ipatigil ang mga ito? Ano ang ginagawa ng ng mga ‘bantay-dagat’?

Noong bago-bago pa lamang nanunungkulan si Mayor Ojeda, nangako siya na pangangalagaan niya ang karagatan ng Mulanay upang ibalik dito ang maraming isda at iba pang yaman-dagat. Hihigpitan daw niya ang pagbabawal ng paggamit ng dinamita sa panghuhuli ng isda at hindi niya papayagan ang mga pangulong at taksay na manghuli o sumimbada sa ating karagatan at nang sa ganoon ay gumanda muli ang panghuhuli ng marami nating maliliit na mangingisda.

Lagi niyang ipinagyayabang at ipinagmamalaki na dahil sa kanya, ang karagatan ng Mulanay ay bumalik ang dating sigla nito, at ito ay tinatawag niyang ‘illegal fishing-free Municipality’.

MAYOR, NOON YON. HINDI NA NGAYON! WALA NA IYONG IPINAGMAMALAKI MO. MATAGAL NANG GINAGAHASA ANG ATING KARAGATAN NG MGA HIGANTENG FISHING BOATS. HINDI MAAARING MAKALIGTAS ITO SA PANINGIN MO DAHIL SA TABI NG DAGAT KA LAMANG NAKATIRA. IMPOSIBLENG HINDI MO SILA MAKITA!

Sa katunayan, noong Nobyembre 2, 2014, ako ay nasa roof deck ng Kamhantik Hotel at kitang-kita ng dalawang mata ko ang hindi kukulangin sa pitong (7) fishing boat na may napakalalakas na ilaw na nangingisda diyan lamang sa may tapat ng bahay mo. Ilang kilometro lamang ang layo nila sa bahay mo. Nakita mo rin ba ito Mayor? Alam mo ba ito Mayor? Mayron na bang nagsabi ng gawaing iligal na ito? Bakit kaya ang lalakas ng loob ng mga pangulong at taksay na ito. Alam mong nangyayari ito Mayor tuwing tagdilim, o dalawang linggo bawa’t buwan. Huwag mong sabihing wala kang alam dito, dahil walang maniniwala sa iyo! Nakikita ko ang panggahasa sa ating karagatan halos tuwing ako ay uuwi ng Mulanay.

Wala bang nagrereklamo sa iyo Mayor na wala nang mahuli sa ating karagatan ang mga maliliit na mangingisda diyan sa baybaying dagat ng Yuni, Patabog, Canuyep, Sagongon, Butanyog, Poblacion, Sta Rosa at Ajos? Na hirap na hirap na sila sa kanilang paghahanap-buhay? Na ang mga mamamayan ay wala nang mabiling isda dahil nga sa ang maliliit na mangingisda ay wala nang mahuli, samantalang ang malalaking mga fishing boat naman ay ibinabiyahe ang mga huli nila sa Lucena at sa iba pang malalayong lugar? At kung may mabili ka naman ay sobrang mahal ng presyo nito?

Anong ginagawa mo Mayor para sugpuin ang illegal fishing sa bayan mo? Tinangka mo bang ipatigil ang mga ito? Ano ang ginagawa ng mga ‘bantay-dagat’? Sila ay laging nakabantay at nakaabang sa mga illegal fishers at sila na ay naging ‘bantay-salakay sa dagat’ dahil sa sobrang manghingi ang mga ito ng banyera-banyerang isda.

Alam mo ba Mayor na isa sa mga konsehal mo ay nasa illegal fishing din? Kanino kaya siya nagmana? Parang alam ko kung kanino!

Ngayon Mayor, matatawag mo pa ba ang Mulanay ay isa pa ring illegal fishing free municipality? Alam mo ang sagot diyan. KABALIKTARAN ANG NANGYAYARI SA MULANAY NGAYON, MAYOR.

Ang bayan natin sa halip na illegal fishing-free, ITO NGAYON AY ISANG BAYAN NA FREE O MALAYA ANG ILLEGAL FISHING! Gumising at kumilos ka, Mayor, at sugpuin mo ang illegal fishing na nagpapahirap nang husto sa bayan mo. Maawa ka naman sa kanila!

Alam ba ninyo mga kababayan ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa ating bayan? Alam ba ninyo ang dahilan kung bakit hindi masugpo ang illegal na gawaing ito? Hindi kayo maniniwala ngunit napakarami ng dahilan. Milyong dahilan sa isang tagdilim lamang!