Atty. Vitaliano Aguirre, panalo sa mga kaso laban sa mga Bocobo!

Sang-ayon po sa kapasiyahan ng RTC ng Maynila na mababasa sa dakong hulihan ng Desisyon, iprinoklama o inihayag ng RTC ang Hatol nito na pumapanig sa mga Nagsasakdal (Plaintiffs) na FQB +7, Inc. at Atty. Vitaliano N. Aguirre II laban sa mga Nahahablang (Defendants) sina Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo at Antonio De Villasa kasong nabanggit sa itaas, at ipinag-utos ng RTC ang mga sumusunod:

Ano ang totoo sa isyu ng mga Bocobo?

Itong si ITOT ay parang bulate na kung saan-saan sumusuot. Lahat ay binubusisi at pinakikialaman gayong puro tsismis lamang ang nalalaman niya sa isang pribadong bagay o transakyon, at wala naman siyang kaugnayan dito, katulad ng ugnayan namin ng pamilya Bocobo tungkol sa lupain diyan sa Sta. Rosa.

ITOT, wala kang nalalaman tungkol sa aming tunay relasyon kaya dapat huwag mong inuuna ang magdadaldal at dapat manahimik ka na lamang. Dapat alamin mo muna ang katotohanan bago ka makialam o magkomentaryo, dahil kung may nalalabi ka pang hiya, ay siguradong mapapahiya ka lamang. Hinihingan ka ba ng tulong ng mga Bocobo para makidutdot ka sa aming mga kaso? Sa madaling salita, ITOT, huwag kang pakialamero!

Sa totoo, ikaw, ITOT, ang binabantayan at gustong idemanda ng mga Bocobo dahil sa mga report na dumarating sa kanila na ina- am-am mo ang malaking bahagi ng hacienda na nasa likod ng bahay mo, katulad ng pag-am-am mo sa kinatitirikan ng bahay mo, pag-landgrab mo sa lupain ng ilog ng Mulanay at sa pag- angkin sa solar na pag-aari ng mga pinsan mo!

Bumalik na tayo sa isyu ng Hacienda Tulungan ng mga Bocobo na sa simula’t simula ay kailanman ay hindi inangkin ng mga Aguirre, kabaliktaran ng mga kasinungalingang ipinangangalat ni ITOT. ITOT, basahin mong mabuti ang nasa ibaba nito na kopya ng hatol o Desisyon ng Br. 24 ng Regional Trial Court ng Lungsod ng Maynila sa kasong isinampa ko laban sa mga Bocobo at tauhan nila:

“REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

NATIONAL CAPITAL JUDICIAL REGION

REGIONAL TRIAL COURT MANILA, BRANCH XXIV (24)

FQB & 7, INC., & VITALIANO N. AGUIRRE II,

Plaintiffs,

-versus-

Civil Case No. 04-111077 NATHANIEL D. BOCOBO, et.al., Defendants.

x———————————————x

DECISION

Before this Court is a Complaint filed by FQB + 7, Inc., and Vitaliano N. Aguirre II against Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo and Antonio De Villa, praying that after trial, judgment be rendered in favor of plaintiffs as against the defendants, to wit:

1. Declaring defendant Bocobos as without any power and authority to represent or conduct themselves as members of the Board of Directors of plaintiff FQB, or as officers thereof;

2. Declaring that Vitaliano N. Aguirre II is a stockholder of plaintiff FQB owning fifty (50) shares of stocks thereof;

3. Allowing Vitaliano N. Aguirre II to inspect books and records of the company; 4. Annulling the GIS, Annex “C” of the complaint as fraudulent and illegally executed and filed; 5. Ordering the defendants to pay jointly and solidarity the sum of at least P200,000.00 as moral damages; at least P100,000.00 as exemplary damages; and at least P100,000.00 as and for attorney’s fees and other litigation expenses.

3. Allowing Vitaliano N. Aguirre II to inspect books and records of the company;

4. Annulling the GIS, Annex “C” of the complaint as fraudulent and illegally executed and filed;

5. Ordering the defendants to pay jointly and solidarily the sum of at least P200,000.00 as moral damages; at least P100,000.00 as exemplary damages; and at least P100,000.00 as and for attorney’s fees and other litigation expenses.

From this case emanated a Decision by the Supreme Court docketed as Vitaliano N. Aguirre II and Fidel N. Aguirre, versus FQB + 7, Inc. et. al., G.R. No. 170770, (January 9, 2013). The said Decision of the Supreme Court states the factual antecedents of this case which is a matter of judicial notice. In the said Decision, the Supreme Court took into consideration the relief sought in the complaint and allowed the parties to continue with the present dispute on the dictum that Intra Corporate disputes remain even when a corporation is dissolved.

The Supreme Court also allowed plaintiff Aguirre to prove his property rights and his rights, if any, as a shareholder. It should be noted that prior to the petitions before the Court of Appeals and the Supreme Court, a Motion To Declare Defendants In Default dated November 5, 2013 was filed by herein plaintiffs. In an Order dated August 5, 2013, the Hon. Lyliha L. Abella-Aquino granted the Motion To Declare Defendants In Default and plaintiffs were allowed to present evidence ex-parte.

From the testimonies of plaintiffs’ witnesses, Atty. Vitaliano N. Aguirre and Rainer B. Aguirre and the exhibits of the plaintiffs which were admitted in an Order dated March 21, 2014, the preponderance of evidence calls for a grant the relief sought. The action of this Court is fortified by the possibility of plaintiff Aguirre or the responsible person being made criminally liable under Articles 182, 183 and 184 of the Revised Penal Code for any falsity.

From the plaintiffs’ evidence, it is duly shown that Vitaliano N. Aguirre is a stockholder of FQB + 7, Inc., and thus, entitled to the rights and privileges given by law to a stockholder. Aside from plaintiff’s testimony, Vitaliano N. Aguirre II offers the Registration Data Sheet (Exhibit “B”) as well as the General Information Sheet as of May 7, 1985 (Exhibit “C”) to show that he is a stockholder of the corporation.

Plaintiff Aguirre further testifies that Nathaniel D. Bocobo, Priscila D. Bocobo and Antonio de Villa were usurping their functions and that no such meeting occurred on September 3, 2002. Witness further questioned the possibility of a quorum as Francisco Q. Bocobo, who holds 93% of the authorized capital stock, was already deceased on the mentioned date. Witness further identifies the Extra Judicial Settlement of Estate of Francisco D. Bocobo dated August 14, 2007 (Exhibit “G”, etseq.)

On the aspect of damages, plaintiff Aguirre testifies that he spent more or less P300,000.00 for legal expenses and that he suffered sleepless nights ,mental anguish, moral shock and social humiliation because of the illegal usurpation.

Rainier B. Aguirre, on the other hand, testifies that he was the one who managed and operated the coconut land of plaintiff corporation located in Mulanay, Quezon; that this management and operation was preceded by his father, deceased Fidel N. Aguirre.

From the preponderance of evidence, this Court grants the relief herein sought by plaintiff and as prayed for in the complaint but tempers the award of moral damages and attorney’s fees. The prayer for exemplary damages is denied for being without basis.

WHEREFORE, premises considered, judgment is made in favor of plaintiffs FQB + 7 Inc. and Vitaliano N. Aguirre, II as against defendants Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo and Antonio De Villa, as follows:

1. The defendants Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo and Antonio De Villa, are declared without any power and authority to conduct and represent themselves as members of the Board of Directors of plaintiff FQB+7, Inc;

2. That Vitaliano N. Aguirre II is declared as stockholder on 50 shares of stocks of said corporation and that he be allowed to inspect the books and records of the company;

3. That the General Information Sheet dated September 3, 2002 is without force and effect;

4. The defendants, Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo and Antonio De Villa are ordered to pay plaintiffs, jointly and solidarily, the amount of P50,000.00 as moral damages and following Article 2208 of the Civil Code of the Philippines, attorney’s fees in the amount of P100,000.00.

SO ORDERED. Manila, Philippines, July 01, 2014. (SGD.) JOSE LORENZO R. DELA ROSA Acting Presiding Judge”…..

—oOo—

Sang-ayon po sa kapasiyahan ng RTC ng Maynila na mababasa sa dakong hulihan ng Desisyon, iprinoklama o inihayag ng RTC ang Hatol nito na pumapanig sa mga Nagsasakdal (Plaintiffs) na FQB +7, Inc. at Atty. Vitaliano N. Aguirre II laban sa mga Nahahablang (Defendants) sina Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo at Antonio De Villasa kasong nabanggit sa itaas, at ipinag-utos ng RTC ang mga sumusunod:

1. Na ang mga Nahahablang sina Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo at Antonio De Villa ay walang anumang kapangyarihan at karapatan na umakto o katawanin ang kanilang sarili bilang mga miyembro o kasapi ng Board of Directors ng FQB + 7, Inc.;

2. Na si Vitaliano N. Aguirre ay ipinahahayag o idenedeklara na isang ‘stockholder’ na mayroong 50 ‘shares of stocks’ ng nasabing korporasyon at siya ay pinahihintulutang suriin o siyasatin ang mga libro at talaan ng korporasyon;

3. Na ang ‘General Information Sheet (na isinumite ng mga Bocobo sa Securities & Exchange Commission) na may petsa Setyembre 3, 2002 ay walang bisa at walang epekto;

4. Ang mga Nahahablang sina Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo at Antonio De Villa ay inuutusang magbayad sa mga Nagsasakdal ng halagang P50,000.00 bilang ‘moral damages’ sangyon sa Articulo 2208 ng Kodigo Civil ng Pilipinas, at attorney’s fees na halagang P100,000.00.

Ang yumao kong kapatid na si Fidel N. Aguirre ay nagsilbi bilang Manager ng yumao na ring si Mr. Francisco Q. Bocobo (FQB) sa kanyang construction company sa Saudi Arabia sa loob ng walong (8) taon. Ang asawa po ni Fidel ay si Mercedita Bocobo, kapatid ni FQB, kaya bayaw ni FQB si Fidel.

Lumago nang husto ang negosyo ni FQB sa Saudi gawa na rin ng malaking tulong at matapat na paglilingkod ni Fidel sa kanya sa napakahabang panahon. Noong 1985, inirekomenda ni Fidel kay FQB na bilhin ang lupain sa Sta. Rosa (Hacienda Tulungan) na may laking 212 hectares (mali na naman ang 282 ektarya na sabi ni ITOT) sa halagang P2,300,000.00 lamang. Nagtayo po kami ng isang korporasyon, ang FQB + 7, Inc., kasama ang lima (5) pang mga tauhan ni FQB sa Saudi, at kaming dalawa ni Fidel, na mayroong tig-50 shares of stocks, o tig-1.0% ng “Authorized Capital Stock” ng kumpanya. Si FQB ang may-ari ng 93% nito.

Dahil ako ay isang abogado at may malaking law office sa Makati at namamalagi na, kasama ang aking pamilya sa Maynila, wala akong panahon para asikasuhin ang Hacienda Tulungan. Napagkasunduan namin noon nina FQB at Fidel na ang pamahalain ng hacienda ay ang kapatid kong si Engr. Rudy bilang Farm Manager. Nang umuwi si Fidel sa Pilipinas, siya na ang namahala dito at ipinagkatiwala ni FQB ang hacienda sa kanya bilang pagtanaw nito sa mga naitulong niya sa kanyang negosyo nang siya at si Fidel ay nasa Saudi pa, at bilang tulong sa kanyang kapatid at mga pamangkin. Nang si Fidel naman ay sumakabilang buhay na, ang kanyang anak na si Rainier naman ang nagpalakad nito hanggang sa kasalukuyan. Lahat ng ani at kita ng hacienda ay si Rainier ang namamahala at nag-iipon at kailanman ay hindi ako o si Rudy humingi o nabahagihan nito ng kahit isang sentimo. Buhay na saksi si Rainier at pinatunayan niya ito sa husgado nang dinidinig ang nabanggit na kaso sa itaas nito, at handa siyang patunayan pa ang lahat ng mga sinasabi ko. Pinabubulaanan din ni Rainier na ang kanyang inang si Mercy o Mercedita Bocobo- Aguirre ay sumulat katulad ng inilathala sa pekeng “Nasa BALITA”. (Basahin din po ninyo ang pahayag ni Rainier Aguirre tungkol dito.) ITOT, sa sobrang kapal ng mukha mo, naarawan ka na naman!

Alam naming maraming naiinggit sa mga Aguirre dahilan sa lupaing ito, kasama na si ITOT, na laway na laway na makabahagi sa lupaing ito kahit ito ay i-landgrab o am-amin pa niya, Pinaginteresan niya ito ng husto lalo na noong natulungan ko siya na mahalal sa isang mataas na katungkulan, Ngunit sa malas, hindi siya pinatos ng mga Bocobo dahil puro pera ang hinihinging kapalit ng pagapruba sa mga proyekto ng mga Bocobo.

Nandiyan din ang magkapatid na atat na atat sa paghahangad na makapamahala sa hacienda na walang ginagawa kundi magsumbong ng mga kabulastugan at sumipsip sa mga Bocobo. Simula nang ako ay mag-aral sa San Beda College sa Maynila noong 1959 at maging abogado noong 1972, hindi ako nakialam sa mga lupain ng aming pamilya sa Mulanay, at kailanman ay hindi ako nakialam sa pamamalakad ng Hacienda Tulungan simula ng ito ay mabili ng FQB + 7, Inc. noong 1985 hanggang sa kasalukuyan. Hindi ako kumuha o humingi ng kahit isang sentimo sa kinita o produkto ng hacienda. Wala rin akong tinatanggap na sweldo mula dito. Nagsilbi ako kay Mr. Bocobo bilang kanyang abogado ng walang bayad o sweldo. Hindi ko masasabing ako ay mayaman, ngunit ako ay may magandang hanapbuhay bilang ‘practising lawyer’, na may sapat na kinikita para makapamuhay nang nakaririwasa, hindi tulad ni ITOT, na kung hindi pa nag-iligal at naging ‘anak ng jueteng’ ay walang-walang delihensiya talaga!

Ang malaking bahagi ng hacienda ay matagal nang naipamigay sa ilalim ng CARP sa mga humigitkumulang sa 100 ‘farm beneficiaries’, kaya mga 60 ektarya na lamang ang natitira dito. Kung ginusto ko lamang na makabahagi bilang isang ‘beneficiary’ ng CARP ay dapat nakakuha ako ng hindi bababa sa 3 ektarya na kukunin ko sa pinakamagandang parte ng hacienda. Ang 3 ektaryang ito ay nagkakahalaga na sana ngayong ng hindi bababa sa P120 Milyon, sa pinakamababang P4,000 per square meter. Ngunit bakit hindi ko ito ginawa ITOT? Dahil hindi ako suwapang, hindi ako ganid na katulad mo, at hindi ko maaatim na agawin sa mga tunay na magsasakang naghihirap ang lupaing dapat mapasakanila sa ilalim ng batas. Ganito rin ang ginawa ni Fidel. Hindi siya kumuha ng 3 ektaryang kabahagi hanggang siya ay pumanaw. Wala rin kahit isa sa anak namin nina Fidel at Rudy ang nakabahagi ng lupa sa hacienda. Si Engr. Rudy lamang ang nakabahagi sa hacienda, at ito ay pinagtatayuan ng bahay nila at ng ipinasarang sabungan. Ito ay karapatan niya bilang Farm Manager. Ang pagkabigay nito sa kanya sa pamamagitan ng CARP ay hinabol pa ng mga tagapagmana ni FQB, kaya ito ay pinagasuntuhan din naming sa matagal na panahon. Sa kabutihang palad kay naipanalo ko ang kaso ni Rudy at ang Desisyon o hatol sa kasong ito ay naging ‘final’ na at naipatupad na. Maraming kaming natulungang mga kasamahan at kaibigan na kinuha naming katulungin sa hacienda katulad nina Mabini Asia na nakakuha ng 3 ektarya na kung saan natatayo ang ‘slaughter house’ ng bayan; ang kanyang anak na si Joelda Asia, na nakakuha ng 3 ektarya; ang kanyang pamangking Adonis Jaqueca, 3 ektarya; ang kanyang kapatid na Sergio Asia, 3 ektarya rin; Oscar Napenas, 2.5 ektarya; at Teodoro Pineda, 3 ektarya. Kaming dalawa ni Fidel, kahit isang (1) metro kuwadrado (square meter) ay hindi kumuha. Ganoon ba ITOT ang gawi ng isang taong mapagsamantala?

Nang mamatay si FQB noong 2001, ang kanyang asawa si Priscila at anak na si Tanny, dahilan na rin sa mga sulsol ng mga naiingit, kasama ang isang congressman at mga goons nito, ay walang pasabi o babala na gustong kunin ang pamamahala ng hacienda nang hindi man lamang kami kinakausap. Dahil ang pamilya namin ay may iniingatang dangal at magandang pangalan at hindi maganda sa mata ng Mulanayin na basta-basta na lamang kaming palalayasin nang walang tamang kadahilanan na para bagang mayroon kaming ginawang krimen, ipinaglaban ko po ang aming karapatan. Hindi ko po hinihintay na tanawing utang na loob ng mga tagapagmana ni FQB na ang binili naming lupain sa halagang P2.3 Milyon lamang ay magiging daan-daan milyon ang halaga matapos lamang ang mga 15 taon.

Isa lamang po ang tunay na dahilan kung bakit ipinaglaban ko ang aming karapatan sa Hacienda Tulungan: ang pangalagaan ang walang kasing halagang dangal at malinis at walang dungis na pangalang ipinamana sa amin ng yumaong ama na si Mayor Alfaro G. Aguirre.

Ito rin po ang ipinaglaban ko nang hinarap at nilabanan ko sa Impeachment Court si Sen. Miriam Santiago! ITOT, ito rin ang ipinaglalaban ko kaya pinabubulaanan ko ang mga kasinungalingan mo, ibunyag ang pagkaipokrito at pagpapanggap mo at ilantad ang mga kasamaan mo!

Alam ko po na walang karapatan na mamahala sa hacienda ang mga tagapagmana ni FQB dahil wala pa silang bahagihan nang naayon sa batas. Ito po ang dahilan kaya ako ay naghain ng kaso laban kina Priscila at Tanny Bocobo sa RTC ng Manila. Malalaking law office po ang nagtanggol sa mga Bocobo, kasama na ang isang abogado ng dating First Gentleman Mike Arroyo. Umabot po ang kaso hanggang sa Supreme Court, na naglabas din po ng paborableng Desisyon sa akin na nagsasabing maaari kong habulin ang aking karapatan sa FQB + 7, Inc. bilang stockholder. Nag-utos din ang Supreme Court na ibalik sa Branch 24 ng Regional Trial Court ng Manila (RTC) ang aking kaso para ipagpatuloy ang pagdinig nito.

Sang-ayon sa nabanggit na utos ng Supreme Court, ipinagpatuloy po ng RTC ang pagdinig sa aming kaso at muli na naman akong nanalo laban sa mga Bocobo. Sa Desisyon ng RTC na kinopya sa itaas nito, ideneklara o ipinahayag ng RTC na sina Nathaniel ‘Tanny’ Bocobo at ang ina niya na si Priscilla Bocobo ay walang kapangyarian at karapatang magpakilala at umakto bilang mga miyembro ng Board of Directors ng FQB + 7, Inc., o kaya katawanin ito. Ipinahayag din po ng Hukuman na ako ay isang tunay na ‘stockholder’ ng FQB + 7, Inc. na may kapangyarihang gamitin ang aking karapatan bilang may-ari. Pinagbabayad din po ang mga Bocobo sa akin ng P150,000.00 bilang ‘damages’ at ‘attorney’s fees’.

Ngayon ITOT, alam mo na ba kung ano ang aral o ‘moral lesson’ na dapat mong matutuhan sa isyu ng mga Bocobo? Ito: ITOT, alamin mo munang lahat ang buong katotohanan at tunay na pangyayari bago ka magdadada at mag-akusa, sapagkat kung hindi, lagi kang mapapahiya! Iyon lang naman ay kung may hiya ka pa!