Binisita ng mga Bocobo ang Hacienda Tulungan

Binisita ng magkapatid na Irma Bocobo-De las Reyes at Joselito ‘Jojo’ ang Hacienda Tulungan sa Brgy. Sta. Rosa, Mulanay noong Nobyembre 22, 2014.

Sinabing ang mga Aguirre ay May Karapatang Pangalagaan Ito

Binisita ng magkapatid na Irma Bocobo-De las Reyes at Joselito ‘Jojo’ ang Hacienda Tulungan sa Brgy. Sta. Rosa, Mulanay noong Nobyembre 22, 2014.

Kasama sina Atty. Boy Aguirre, Rudy Aguirre at Rainier Aguirre, isang anak ng yumaong si Fidel, binaybay nila ang boundaries ng Hacienda Tulungan mula sa bahagi ng nakatihang Ilog ng Mulanay hanggang sa likod ng Mulanay Public Market. Gusto nilang makita kung totoo ang nabalitaan nila na ina-am-am na naman ng isang malaking land grabber na sobrang notorious na sa pag-am-am ng napakaraming lupain diyan sa bahagi ng dating Ilog ng Mulanay. Sa pinakahuling ulat ang balita nilang ito ay mayroong basehan. Talagang walang kabusugan! Siya na ngayon ang merong pinakamalaking lupain sa kabayanan.

Kinahapunan, inimbita ng magkapatid na Bocobo ang mga informal settlers sa Hacienda Tulungan upang maipahatid sa kanila ang mga programa na kanilang pinaplano para sa kagalingan ng Hacienda Tulungan. Nabalitaan din kasi nila na ang mga informal settlers ay ginagamit sa pulitika ng isang bang-aw na pulitiko at pinangangakuan na ang lupang tinitirikan nila ay magiging kanila. Ito ay isang lantarang panloloko na ang intensiyon lamang niya ay makuha ang kanilang boto. Huwag po kayong padadala sa matamis at makamandag na dila ng bang-aw na ito. Hindi na mabilang ang kanyang pinangakuan at niloko, ngunit pagkatapos na kayo ay magamit, ay kayo ay iiwan nito. Ako ay isang abogado at isa sa munting may-ari ng Hacienda Tulungan. Tahasan ko pong sinasabi sa inyo na mga may-ari lamang ng lupa ang maaaring mangako at makatupad ng ganoong pangako.

Sinabi rin ni Irma Bocobo na gusto niyang ituloy ang pamamahagi ng lupang tirahan at mayroon na silang lugar na inilaan para dito. Gusto rin daw niyang tumulong para magkaroon ng livelihood program ang mga naninirahan sa loob ng Hacienda.

Nilinaw ng magkapatid at pinabulaanan ang mga tsismis na walang karapatang mamahala ang mga Aguirre sa Hacienda. Sinabi niyang bukod sa part owners ang magkapatid na sina Atty. Boy Aguirre at Fidel Aguirre, na ang huli ay kinakatawan ngayon ng kanyang anak na si Rainier, sila, katulong si Engr. Rudy Aguirre na may karapatang pamahalaan at pangalagaan ang Hacienda. Kaya po’t si Rainier, katulong si Rudy, ang gumagampan sa mga tungkuling ito.