Atty. Vitaliano Aguirre, panalo sa mga kaso laban sa mga Bocobo!

Sang-ayon po sa kapasiyahan ng RTC ng Maynila na mababasa sa dakong hulihan ng Desisyon, iprinoklama o inihayag ng RTC ang Hatol nito na pumapanig sa mga Nagsasakdal (Plaintiffs) na FQB +7, Inc. at Atty. Vitaliano N. Aguirre II laban sa mga Nahahablang (Defendants) sina Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo at Antonio De Villasa kasong nabanggit sa itaas, at ipinag-utos ng RTC ang mga sumusunod:

Ano ang totoo sa isyu ng mga Bocobo?

Continue reading “Atty. Vitaliano Aguirre, panalo sa mga kaso laban sa mga Bocobo!”