Mahigit na Dalawang Linggo mula nang Makabalik si Mayor galing Amerika noong mga Unang Araw ng Enero 2015 ay Hindi pa Nasisilayan ni Mayor ang Bayan ng Mulanay

Ano kaya ang ginagawa ni Mayor sa ngayon at parang
pinabayaan na niya ang bayang kanyang pinamumunuan?

Ano kaya ang ginagawa ni Mayor sa ngayon at parang pinabayaan na niya ang bayang kanyang pinamumunuan? Mahigit nang dalawang (2) linggo mula nang siya ay dumating mula sa Amerika ay di man lamang niya sinisilip ang Bayan ng Mulanay at mga mamamayan nito. Ano ang sobrang pinagkakaabalahan niya at sa halip na siya ay umuuwi ng Mulanay ay nagkakagastos pa ang munisipyo sa pagpapadala sa kanya sa Lucena ng mga tseke at mga papeles para lamang ang mga ito ay kanyang mapirmahan?

Tinatamad na kaya si Mayor na gawin ang kanyang katungkulan sa bayan? Kung wala na siyang gana sa pamumuno sa bayan, hindi kaya katamaran na rin siyang botohan ng mga mamamayan sa kanyang pagtakbo sa darating na halalan sa 2016?