Inggit

Inggit ay ugaling masama,
at nakasisira; Tulad nito’y …
mantsang sa damit kumakapit.

Inggit ay ugaling masama,
at nakasisira; Tulad nito’y …
mantsang sa damit kumakapit.
lto’y kasalanang mortal na dapat
malaman at kailangang iwasan.
Inggit na magbubunga ng kasakiman
at kapalaluan.
Kaya’t inggit iwaglit sayong katauhan;
Upang di ka maging hibang.
Huwag maging hangal at mang-mang.
Ang isipin na lang, kahit mahirap,
ikaw nama’y malaya’t
may dangal. Lumakad ka
ng matuwid ng ang kapahamakan
ay di daratal.

Leave a Reply