Panalo na naman si Atty. Aguirre: Isa pang kaso ng mga Bocobo laban sa mga Aguirre, Pinawalang-saysay

Pagkatapos masimulan ang pagdinig noong mga taong 2006 at 2007, pinabayaaan na lamang ng mga Bocobo ang pagpursigi o pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso sa loob ng mahigit na anim (6) na taon.

Isa pang kaso na inihain ng mga tagapagmana ni Francisco Q. Bocobo (FQB) na sina Priscila D. Bocobo, Irma D. Bocobo-delos Reyes at Nathaniel D. Bocobo laban sa magkakapatid na sina Atty. Vitaliano N. Aguirre II, Fidel N. Aguirre at Engr. Rodolfo N. Aguirre ang pinawalang-saysay ng Branch 74 ng Regional Trial Court (RTC) ng Malabon City. Ang kasong ito, Civil Case No. 4805-MN, na inihain ng mga Bocobo noong Abril 21, 2006 para raw mabawi nila ang ilang ari-arian at humihingi ng pinsala (damages) sa mga magkakapatid na Aguirre ng umaabot sa mahigit na P30,850,000.00.

Pagkatapos masimulan ang pagdinig noong mga taong 2006 at 2007, pinabayaaan na lamang ng mga Bocobo ang pagpursigi o pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso sa loob ng mahigit na anim (6) na taon. Wala silang ginawa sa mahabang panahong ito para itaguyod ang kanilang hinahabol na ‘damages’ sa mga Aguirre hanggang hagupitin ng Bagyong ‘Ondoy’ ang Kalakhang Maynila noong Setyembre 26, 2009. Nagdulot ito ng marami at matagal na pag-ulan na naging sanhi ng mataas at malawakang baha sa Metro-Manila. Kasama sa binaha at nalubog sa tubig ang mga opisina ng RTC ng Malabon City na ikinasira ng mga ‘records’ ng nabanggit na kasong inihain ng mga Bocobo laban sa mga Aguirre. Kahit binaha na ang ‘records’ ng husgado, wala pa ring ginawa ang mga Bocobo na buhayin ang kanilang kaso hanggang taong 2013.

Naghain ng mosyon o mungkahi ang mga Bocobo na nagnanais na i-reconstitute o buhayin ang kanilang kaso na nasira ang ‘records’ dahil sa Bagyong Ondoy na humagupit sa Metro Manila noong Setyembre 26, 2009. Tinutulan ni Atty. Aguirre ang mungkahi nilang ito dahilan sa nahuli o ‘late’ na ang paghahain nito na dapat sana ay ginawa nila sa loob ng anim (6) na buwan makalipas na sila ay abisuhan ng husgado na maaari na silang maghain para ipa-reconstitute ang kanilang kasong nasira ang records.

Nag-file din si Atty. Aguirre ng mosyon na ang kaso ay dapat i-dismiss na dahil walang ginawa ang mga Bocobo sa loob ng maraming taon para ipagpatuloy ang kanilang demanda laban sa mga Aguirre. Sumang ayon ang mga Bocobo sa pagpapawalangsaysay ng kaso nila kung ang gagawing pag-dismiss ng kaso ay “without prejudice” o pag-dismiss na hindi makakasama sa kanila. Sa madaling salita, pumapayag ang mga Bocobo nai-dismiss ang kanilang kaso kung ito ay maaari pa nilang mai-file na muli kahit saang husgado.

Sa isang “Order” o Kautusan na ipinalabas ni RTC Judge Celso R.L. Magsino, Jr. noong Agosto 14, 2014, tinanggihan ni Judge Magsino ang mosyon o mungkahi ng mga Bocobo na i-reconstitute o buhaying muli ang kanilang habla dahil wala naman silang mailabas na kopya ng kanilang demanda, na dapat magpapatunay na ang mga Bocobo ay may personalidad ng katawanin ang FQB + 7, Inc. Tinanggihan din ni Judge Magsino nai-dismiss ang kasong “without prejudice”.

Sa halip, at dahil na rin sa mariing oposisyon at mosyon ni Atty. Aguirre, pinawalang-saysay ni Judge Magsino ang kanilang “Motion for Reconstitution” at siya ay nagpalabas ng “Order” o Kautusan na ang kaso ay “DISMISSED with PREJUDICE”. Ang pagpapawalang-saysay na ito ng kaso ay nangangahulugan na hindi na maaaring ihaing muli ng mga Bocobo ang kanilang mga hinahabol sa kasong nabanggit.

Nakalathala po dito sa ibaba nito ang nabanggit na kabuuang “Order” o Kautusan ng Branch 74 ng Malabon RTC.

RTC Malabon Branch 74 page 1

RTC Malabon Branch 74 Decision