Katotohanan

Ang mabuting uliran ay ang magpakatotoo;
Di ang kasinungalingan at kayabangan lang;

Ang mabuting uliran ay ang magpakatotoo;
Di ang kasinungalingan at kayabangan lang;
Kung nais mo ika’y papurihan, mabuti’y gawin,
Tiyak katotohanan ang magdadala sayo ng dangal.

Kapag Tao’y Tapat at Totoo…
Malaya’t payapa ang isip mo; Huwag maging
sarado puso’t…isipan mo; Katarungan…
ibigay ng tama sa nasasakupan mo; Pagkat
maging buhay mo ay sasala sa langit mong adhikha.

Hanapin mo ang katotohanan ng maypaninindigan,
Dahil mas magandang pakinggan na may taong ipinaglalaban ang dangal.
Nakalulungkot naman para sa Taong nagmamapuri,
lahat gagawin ng sya’y maipagmalaki, Di…
alintana, nakasira na s’ya dangal ng iba.

Liwanag nawa ng katotohanan ay mamayani
Sayong katauhan; Isipin mong ang
hiram na buhay; kapag binawi yan, maging
ang yong kinasasadlakang kaginhawahan
ay tiyak na mawawalang tuluyan;
Paano na ang hinahangad mong
magandang hantungan?