Mga palsipikadong ‘Certificate of Appearance’, Nire-recycle ng kapatid ng Mayor!

Ang mga pekeng ‘travel claims’ ni Gilbert Ojeda ay inaprubahan kaagad ni Mayor Ojeda.

Fake-Signature-Office-of-DA-Secretary

Mga pekeng ‘Claims for Travel Expenses’, Palasak na sa munisipyo ng Mulanay!

Ang Balitang KAMHANTIK po ay nakakuha ng hindi mapapasubaliang mga dokumento na si Gilbert Ojeda, kapatid ni Mayor Tito Ojeda at kanya ring Executive Assistant, ay lumalabas na nag-submit sa Office of the Mayor ng pekeng ‘Certificate of Appearance’ para siya ay mabayaran o maibalik sa kanya ng munisipyo ang kanya raw na nagastos para sa ‘transportation, subsistence and lodging expenses’. Sinabi ni Gilbert Ojeda sa kanyang ‘Certificate of Appearance’ na siya raw ay opisyal na nagbiyahe papunta sa Department of Agriculture noong Marso 17 at 18, 2014 at noong Marso 31 at April 1, 2014. Ang mga nasabing pagbiyahe o ‘travel’ ni Gilbert Ojeda (Gilbert) ay awtorisado o may pahintulot ang kanyang kapatid na si Mayor Ojeda.

Matutunghayan po ninyo ang mga kopya ng mga pekeng ‘Certificate of Appearance’ na inihain ni Gilbert para makolekta niya ang ‘ghost travel expenses’ na nagasta raw niya. Ganun din po ang Travel Order ni Mayor Ojeda at ang ‘Obligation Request’ na pirmado si Mayor Ojeda at si Noel M. Eroa, ang kanyang OIC-Municipal Budget Officer ay aming ilalathala dito para makita ng inyong mga mata kung papaano ninanakawan ang kaban ng Bayan ng Mulanay.

Suriin po ninyong mabuti ang dalawang (2) ‘Certificate of Appearance ni Gilbert at ang isang ‘Certificate of Appearance’ ni Cleofe Genovana, driver ng Munisipyo at kasama ni Gilbert noong sila raw ay magbiyahe papuntang Department of Agriculture (DA) noong March 31 at April 1, 2014. Pagmasdan po ninyong mabuti ang pirma raw nung empleyado ng DA o ng taong nag-isyu ng mga ‘Certificate of Appearance’ nina Gilbert at Cleofe Genovana. Hindi po ba na napakaliwanag na parehong-pareho ang pirma ng DA employee sa tatlong (3) ‘Certificate of Appearance’? Wala kang makikitang pagkakaiba, di ba?

Tingnan din po ninyo ang sulat-kamay na “Office of the Secretary” sa ilalim ng pirma. Hindi po ba parehong-pareho o wala ring pagkakaiba? Ganun din po ang mga sulat kamay sa katawan o ‘body’ ng Certification na “DA-OSEC” at “same date”, di po ba sila ay parehong-pareho rin at walang pagkakaiba?

Ano po ang kahalagahan, kahulugan o ibig sabihin ng pagkapare-pareho ng mga pirma at mga sulat-kamay sa ‘Certificate of Appearance’? Iisa lamang po: Na ang mga ‘Certificate of Appearance’ na isinumite nina Gilbert at Cleofe ay peke, huwad o palsipikado! Imposible po na ang pirma o sulat-kamay ng isang tao ay maging parehong-pareho! Subukan po ninyo sa sarili ninyo. Hindi ninyo magagawa na sumulat ng pirma ninyo ng parehong-pareho at walang pagkakaiba kahit kaunti. Kung magagawa po ninyo na magkatulad at walang pagkakaiba ang dalawa (2) ninyong pirma ay mayroon akong magandang regalo sa inyo.

Marami na pong mga kaso ang nadesisyunan ang ating Supreme Court tungkol dito. Ang mga ‘legal and handwriting experts’ ay nagkakaisa na ang pagkakatulad nang walang pagkakaiba ng mga lagda o sulat-kamay ay palatandaan na ang mga ito o isa sa kanila ay palsipikado. Sinabi ng Supreme Court sa kasong People vs. Bustos, 45 Phil. 9, 30:

“It is a first principle in writing that exact coincidence between two signatures is absolute proof that one or the other is a forgery. There must be some difference before authenticity can be admitted; and the general rule is that authenticity reposes upon a general characteristic resemblance, coupled with specific differences, such as naturally result from the infinite variety of conditions controlling the muscles of the writer at each separate effort in forming his signature.”

Ang isang ‘decision’ ng husgado sa United States of America ay ganun din ang sinabi: “No person ever write twice alike, so that when we find a genuine signature which coincides with the disputed signature, only one inference could be drawn namely, that one is a tracing of the other.”

Dahil sa imposibleng mangyari ang parehong-parehong sulat-kamay, iisa lamang po ang konklusyon na nangyari tungkol sa nabanggit na mga ‘Certificate of Appearance’.

Na ang mga ito ay ni-recycle lamang sa pamamagitan ng pagkopya o pag-xerox ng “original” ‘Certificate of Appearance’! Ang pinalitan lamang po ay ang pangalan ng empleyado at petsa ng ‘travel’ o pagbiyahe, at kapag inaprubahan ni Mayor ang pekeng ‘Certificate of Appearance’ katulad ng nangyari dito, siguradong kwartang maliwanag na! Walang kahirap-hirap!

Ang mga pekeng ‘travel claims’ ni Gilbert Ojeda ay inaprubahan kaagad ni Mayor Ojeda. Sa kanyang ‘Certificate of Travel Completed’ na inisyu niya noong Abril 7, 2014. Pinaniwalaan ni Mayor Ojeda ang mga ‘Certificate of Appearance’ na isinubmit ni Gilbert at pinatunayan niya na ang pagbiyahe o ‘travel’ ng kanyang kapatid ay talagang nangyari at ginawa ni Gilbert. Makalipas lamang ang isang (1) araw pagkatapos i-submit ni Gilbert ang kanyang “Itinerary of Travel”, nakakolekta agad siya sa Munisipyo ng P6,520.00. Si Cleofe naman ay nakakuha ng P2,140.00. Mabilis pa sa alas-kwatro ang pag-apruba ni Mayor Ojeda sa travel expenses ng kanyang kapatid na si Gilbert!! WOW, GRABE!! ANG GALING-GALING!!

Ngunit bakit nakalusot ang mga pekeng ‘Certificate of Appearance’? Ano ang ginawang pagsusuri nina Mayor Ojeda at nina OIC Municipal Budget Officer Noel Eroa at Maria Pilar G. Ramos, Municipal Accountant?

Ikumpara po natin ang bilis ng aksiyon ni Mayor Ojeda sa pag-aproba ng pekeng ‘Travel Expenses’ ni Gilbert sa kawalang aksiyon niya sa ‘travel claims’ ni Gng. Petronila Aguirre-Reyes. Maraming buwan nang naka-pending ang kanyang ‘travel claims’ ngunit hanggang si Gng. Baby Reyes ay mag-resign noong Setyembre 5, 2014 dahil sa panggigipit ng mga diyos at diktador sa Munisipyo ay hindi pa rin siya nababayaran hanggang ngayon!

Travel Order No. 2014-047-C
Travel Order No. 2014-047-C
Travel Order No. 2014-056
Travel Order No. 2014-056
Travel Order No. 2014-056-A
Travel Order No. 2014-056-A
Obligation Request No.101-14-04-776
Obligation Request No.101-14-04-776
Certificate of Appearance March 17-18, 2014
Certificate of Appearance March 17-18, 2014
Certificate of Appearance March 31 - April 2, 2014
Certificate of Appearance March 31 – April 2, 2014
Certificate of Appearance March 31 - April 1, 2014
Certificate of Appearance March 31 – April 1, 2014