Para sa Kaalaman ng Lahat

“Ito ang tungkol kay Atty. Aguirre at sa pobreng taga-Brgy. Burgos na ayon sa diyaryo ay siningilan (daw) po ni Atty. Aguirre ng malaking balaga na umaabot sa animnapung libong piso (Php 60,000.00) ay walang katotobanan. Ito po ay pawang kathang- isip lamang at kasinungalingan.” – Fred Icaro

Continue reading “Para sa Kaalaman ng Lahat”

Pagbabalik Tanaw

“Gaano katotoo na noong ikaw ay nakapuwesto pa noon ay malaki ang TINATANGGAP mo kay CHARING MAGBUHOS at ng mawala ka sa pwesto noong 2001 ng hindi ka na binibigyan ay ginamit mo ang iyong radio station upang siya ay BIRAHIN sa isang programa na may pamagat na, “ Ang Buhay at Pag-ibig ni Charing Magbuhos!” ?

Continue reading “Pagbabalik Tanaw”