“Wala akong nilokong kliyente!”- Atty. Aguirre

“INAM-AM NIYA ANG LUPA NAMIN KATULAD NG PAGAM- AM NIYA SA MGA LUPA AT SOLAR NA KARATIG NG BAHAY NIYA!”. IKAW IYAN, ITOT, ISANG TAONG WALANG PATAWAD, SOBRANG SWAPANG, MANLILINLANG AT WALANG KABUSUGAN!”

Maraming Pinagsilbihan ng Walang Bayad at Maraming Tinulungan Kahit Hindi Nagbabayad ng Tama Kabilang ang Isang Mayor at Kapamilya Nito.

atty-aguirreITOT, bilib talaga ako sa kapal ng mukha mo. Saan mo na naman kinuha ang mga ulat mo tungkol sa mga kasong hinawakan ko? Bakit puro imbento at guni-guni ang mga nasasaad sa iyong pekeng diyaryo? Kung gaano karumi ang pag-iisip mo ganoon din kasama ang mga kahambugang isinusulat mo! Isa-isa kong pabubulaanan ang mga kasinungalingan mo:  Continue reading ““Wala akong nilokong kliyente!”- Atty. Aguirre”

Atty. Vitaliano Aguirre, panalo sa mga kaso laban sa mga Bocobo!

Sang-ayon po sa kapasiyahan ng RTC ng Maynila na mababasa sa dakong hulihan ng Desisyon, iprinoklama o inihayag ng RTC ang Hatol nito na pumapanig sa mga Nagsasakdal (Plaintiffs) na FQB +7, Inc. at Atty. Vitaliano N. Aguirre II laban sa mga Nahahablang (Defendants) sina Nathaniel D. Bocobo, Priscilla D. Bocobo at Antonio De Villasa kasong nabanggit sa itaas, at ipinag-utos ng RTC ang mga sumusunod:

Ano ang totoo sa isyu ng mga Bocobo?

Continue reading “Atty. Vitaliano Aguirre, panalo sa mga kaso laban sa mga Bocobo!”

Malinis at Walang Inam-am ang mga Aguirre

“ITOT, sobra ka talagang pakialamero ngunit ikaw naman ay ignoramus at bobo. Naggagaling-galingan ka gayong ni hindi ka nakatapos ng 2nd year college, pero may ipinakikita ka namang diploma na gawa sa “Recto University” na nakagraduate daw ng Mass Com..”

Itot, nilait mo at pinaratangan mo ang mga yumao kong magulang na nangam-am na kanilang naipundar na mga kabuhayan katulad ng lupa sa Amuguis at sa Sagongon. Bukod sa wala na sila para maipagtanggol ang sarili nila sa pagyurak mo sa kanilang malinis na pangalan, ano ang pakialam mo ay pribadong bagay ito? Ano ang nalalaman mo tungkol dito?  Continue reading “Malinis at Walang Inam-am ang mga Aguirre”