Paumanhin sa mga Mulanayin: Isang Bukas na Liham

Ayaw ko po sana na patulan ang kanyang mga kasinungalingan at di mapapantayang kabastusan katulad nang ipinagwalang-bahala ko ang naunang lathalain na ipinakalat niya na naninira sa akin at sa aking pamilya sapagkat ayaw ko pong bumaba ang aking pagkatao sa antas at lebel ng pulasiang kinasasadlakan niya.

Continue reading “Paumanhin sa mga Mulanayin: Isang Bukas na Liham”

Ang nagkukunwaring pahayagang “Nasa Balita” ay peke

“..tagurian po natin siyang “ITOT”, na kahimig ng mabahong “_TOT”

Bukod sa puro kasinungalingan at paninira lamang, ang lahat ng mga nilalaman ng pinakalat at nilathalang “Nasa BALITA” ay peke at malinaw na panlilinlang at pangiinsulto sa talino ng mga Mulanayin. Continue reading “Ang nagkukunwaring pahayagang “Nasa Balita” ay peke”