Sangguniang Bayan, Minadali ang Ilegal na Pagpasa ng Ordinansa sa Sabungan

Noong nakaraang Marso 10, 2014, sumulat ang Mayor sa Sangguniang Bayan upang pag-aralan at magsagawa ng review sa guidelines sa paggagawad ng prangkisa sa mga sports complex/arena, at gumawa ng ordinansa ng patakaran ukol dito.

Continue reading “Sangguniang Bayan, Minadali ang Ilegal na Pagpasa ng Ordinansa sa Sabungan”