“Unqualified Opinion” daw ng ‘Commission on Audit’

Ang ibig sabihin po ng nasa itaas ay kahit mayroon ‘Unqualified Opinion’ na ibinigay ang ‘auditor’, hindi ito nangangahulugang walang anomalya o nakawang nangyayari sa munisipyo.

Audit-Observations-and-Recommendations

Sa may pagkadesperadong pabulaanan ang mga dokumentong inilakip ko sa 3rd issue ng Balitang KAMHANTIK, nagpalabas si Mayor Ojeda ng Patalastas sa kanyang radio/tv station na nagpalabas daw ng mga “Unqualified Opinion’ ang Commission on Audit (COA) ng Quezon Province. Sabi raw ng kanyang Municipal Accountant ng Lokal na Pamahalaan ng Mulanay, na si Maria Pilar G. Ramos, ang mga ‘financial statements’ ng munisipyo “ay nagpapakita raw ng tunay na kalagayang pampinansyal at naitalang wasto ang lahat ng financial transactions mula sa Badyet, sa Koleksiyon at mga pinagkagastusan.”

Unang-una, bakit hindi inilabas ni Mayor Ojeda ang mga sinasabi niyang Independent Auditor’s Report para makita natin kung totoo ang sinasabi niya. Ano pa ba ang maaasahan nating sasabihin ni Gng. Ramos? Hindi ba’t siya ay ‘subordinate’ mo at hindi makasuway sa mga sasabihin mo?

Ikalawa, ipagpalagay natin na mayroon ngang ‘Unqualified Opinion’ na ibinigay ang auditor, ito ay hindi nangangahulugang maganda ang kalagayan ng pananalapi ng bayan. Hindi rin ito nangangahulugan na ang mga ‘records’ o talaan ng munisipyo ay matapat at malinis.

Ang “Unqualified Opinion in reality it is not a clean bill of health, because the Auditor can only provide reasonable assurance regarding the Financial Statements, not the health of the company itself, or the integrity of company records not part of the foundation of the Financial Statements.” (Accounting What The Numbers Mean, Marshall, McManus, Viele 2008, Mc Graw Hill)

Ang ibig sabihin po ng nasa itaas ay kahit mayroon ‘Unqualified Opinion’ na ibinigay ang ‘auditor’, hindi ito nangangahulugang walang anomalya o nakawang nangyayari sa munisipyo. Katunayan po, mayroon tayong nakuhang mga COA Report na naglalaman at nagpapahiwatig ng hindi maayos na paghawak ng pananalaping kasalukuyang administrasyon. Matutunghayan po ninyo ang mga report na ito na magpapatunay na hindi tama at malinis ang kalagayang pinansiyal ng ating bayan. Basahin po natin at pagaralang mabuti ang nasa ibaba ng report ng COA.

Municipal Audit page 1

Municipal Audit page 2

Municipal Audit page 3

 

Basahin po ninyo ang mga ‘findings’ o mga natuklasan ng COA sa tunay na ‘financial condition’ ng Mulanay na nasasaad sa itaas. Hindi po ba’t napakarami ng mga rekomendasyon na gustong ipatupad ng COA sa pamunuan ng Mulanay para maituwid ang pamamalakad ng mga namumuno dito? Kung maayos ang palakad mo Mayor sa pananalapi ng bayan, hindi ka makatatanggap ng ganyang mga hindi magandang ‘findings’ sa pananalaping bayan. Kaya paki-paliwanag nga Mayor kung papaano naman gumanda Mayor ang operasyong pinansiyal ng Bayan ng Mulanay at binigyan ito ng ‘unqualified opinion’ ng COA?

Bukod sa masamang ‘findings’ ng COA na ibinulgar sa itaas, meron na naman kaming natuklasan na ang COA, sa bago nitong Audit Observation Memorandum (AOM), AOM No. 2014-02(13) na may petsa Mayo 5, 2014 ay pinuna na naman ang tungkol sa kapalpakan ni Mayor sa illegal na pag-aappoint kay Atty. Victor Gimenez bilang Municipal Legal Counsel ng munisipyo. Tunghayan po ninyo sa ibaba nito na inuutusan sina Mayor at Atty. Gimenez na ibalik ang illegal na ibinayad kay Atty. Gimenez na P165,000.00. Meron pa rin daw natuklasan ang COA na kulang pa ang ibinalik nilang halagang P30,000.00, kaya’t dapat din nilang ibalik ito. Kaya paano gagawaran ng COA ng ‘Unqualified Opinion ang pamamahala ni Mayor sa pananalaping bayan? Basahin po ninyong mabuti kung tama ba ang ipinangangalandakan ni Mayor na meron ‘Unqualified Opinion’ na ibinigay ang COA tungkol dito:

Audit Observation Memorandum page 1

Audit Observation Memorandum page 2